Start
• Key Organizer
• Wprowadzenie
• Opis
Download
• Zaladowac
• Pierwsze kroki
• Pytania i odpowiedzi
Zamówienie
• Ceny
• Kontakt
• Referencje
Key Organizer
 

Wprowadzenie
Zarządzanie kluczami
System zarządzania kluczami


„Robimy wszystko tutaj na papierze” - powiedział nam kilka lat temu pracownik dużego i znanego przedsiębiorstwa. Co miał na myśli? Chodziło tu o rejestrację informacji dotyczących kluczy, pracowników dysponujących kluczami, terminami zwrotów itp.
Wszystko to było zapisywane na kartach rejestrujących wydarzenia, które najpierw poprzez drobną papierową dokumentację, w rezultacie zaczęły się składać w księgi informacyjne, które nie nadawały się do uzyskania ogólnego stanu na dany dzień lub odpowiedzi na konkretne pytanie.

Przykład: Jeśli wpisy w naszą papierową dokumentację są chronologiczne to trzeba przejrzeć całą, żeby odpowiedzieć na pytanie: które klucze ma pan Kowalski w chwili obecnej a jakie klucze wręczono mu w ostatnim czasie.
Jeśli wpisy mamy według nazwisk odbiorców kluczy, będzie można odpowiedzieć na pytanie szybko ale trzeba przeanalizować wszystkie nazwiska w celu ustalenia kopii danego klucza, komu i kiedy zostały wręczone. Ten rodzaj dokumentacji oznacza znaczne obciążenie i wiele możliwych źródeł błędów.

Proste tabele komputera są przydatne, tylko okazuje się, że stają się bezużyteczne gdy danej osobie daje się więcej niż jeden klucz. W zależności od typu tabel, niektóre funkcje są często ograniczone, czasochłonne i nieefektywne.

A co jeśli oprócz relacji klucz – osoba, bierzemy także pod uwagę drzwi (opcje dostępu) lub urządzenia zamykające? A co z dziennikiem historii, archiwizacją, rejestrem stanu faktycznego?
 

Indeksowanie na kartach używano standardowo
- program może być czymś więcej
Dzięki naszemu oprogramowaniu KEY-ORGANIZER można przedstawić wszystkie elementy, tj. klucze, zamki, przyporządkowane im drzwi, możliwości zamykania i otwierania (plan) oraz ludzi (użytkowników kluczy) jak również wydawania i zwrotu kluczy (księga kluczy, protokół). Zaletą naszego oprogramowania jest to, że można tworzyć relacje między poszczególnymi elementami i osobami w różnej perspektywie.

Key-Organizer jest wyspecjalizowaną aplikacją, która została opracowana z myślą o spełnieniu potrzeb w zarządzaniu kluczami. Program zawiera niezmienne funkcje rejestrowania, funkcję drukowania, wpływy, funkcję zapytania o prawa dostępu, monitorowanie terminów zwrotu, przedstawienie planu zamków w poszczególnych budynkach i rzuty kondygnacji z możliwością pracy w sieci oraz inne dodatki.

Otrzymujemy regularnie od naszych klientów opinie, które potwierdzają, że nasz KEY-ORGANIZER jest dla użytkownika przyjazny i zapewnia bardzo szybki przegląd urządzeń zamykających i miejsc pobytu kluczy.

W ciągu ostatnich 5 lat ponad 850 średnich i dużych firm z Niemiec, kilku innych państw europejskich, Ameryki Północnej i Australii zdecydowało się na oprogramowanie KEY-ORGANIZER. Proponujemy przetestować darmową wersję. W przypadku pytań prosimy o kontakt.